Учење на даљину- Предметна настава – Вештине – Музичка култура

26.05.2020.

 

5. разред

 

V/1,2,3  Музичка култура

Светскауметничка музика: Модест Мусоргски Слике са изложбе

(125. 126.  страна уџбеника)

Прочитати редом, све што пише  у уџбенику.

Слушати музичке примере са ЦД-а: 3/20-23.

Е-уџбеник:  5. Слушањем упознајемо нова дела и композиторе (страна 7. 8.)

Прочитати све што пише, одгледати све прилоге, слушати музички пример.

Одгледати презентацију: Слике са изложбе

 Слике са изложбе.pptx

Свеска:  Илустрација вашег доживљаја композиције

Сликати рад из свеске и послати  до петка, на:

 Гугл учионицу; или мејл: djura.muzicko@yahoo.com

Ако, нешто није јасно, питајте слободнo.  Поздрав!

 

6. разред

 

VI/1,2,3,4    Музичка култура

 Путујемо по Европи-музика Француске;

Уџбеник:  страна  79, 80, 81, 82.

Слушање музике ЦД: 2 /26, 27.

Све редом прочитати, погледати примере.

Е-уџбеник:   3.3  Путујемо по  Европи – Музика Француске (страна 1. 2. 3.)

Све редом прочитати, погледати и преслушати примере.

Свеска:  обе табеле динамике (зелене), 79. страна

Сликати рад из свеске и послати  до петка, на:

Гугл учионицу ; или мејл: djura.muzicko@yahoo.com

Ако, нешто није јасно, питајте слободно.  Поздрав.

 

7. разред

 

VII/1,2,3,  Музичка култура

Oдгледати П.П. презентацију: Литургија

 Литургија.pptx

Oдговорити на постављена питања (на крају презентације су). Све, као на часу.

Преписати резиме (одговоре-розе) у свеску.

Сликати рад из свеске потписати именом и презименом и послати до петка, на:

Гугл учионицу ; или мејл: djura.muzicko@yahoo.com

Ако, нешто није јасно, питајте слободно.  Поздрав!

 

8. разред

 

VIII/1,2,3  Музичка култура

Слушање музике

Слушајте композиције које су се вама највише допале у другом полугодишту.

Средите свеске.

Поздрав!