Учење на даљину- Предметна настава – Вештине – Музичка култура

07.04.2020.

 

5. разред

V/1,2,3  Музичка култура

Банаћанско коло народна песма; Циц М.М.Протић

(од 68. закључно са 71. страном уџбеника).

Прочитати редом, све што пише  у уџбенику.

Слушати музичке примере са ЦД-а: 1/34, 35. Научити песме, певати паралелно са ЦД-ом.

Е-уџбеник: 3. део – Певањем и свирањем упознајемо музику страна 5. И 6.

Прочитати све што пише, одгледати све прилоге, слушати музичке примере, редом.

Свеска:  На 71. страни уџбеника је табела са темпом, преписати.

Сликати рад из свеске и послати  до петка, на  Гугл учионицу или мејл:

djura.muzicko@yahoo.com

Ако, нешто није јасно, питајте слободнo.  Распевани карантин, поздрав!

 

6. разред

 

VI/2,3,4    Музичка култура

Путујемо по Европи-музика Србије:  песмa

Тавна ноћи и d-moll лествица

Уџбеник: страна  90. и 91. Наћи песму и на ЦД-у, научити је, певати уз ЦД.

Е-уџбеник: Музичка пловидба кроз теме 3.4, страна 3. Одгледати све прилоге.

Обратити пажњу на  d-moll лествицу, природну и хармонску.

 Има једну снизилицу – бе, на трећој линији нотног система.

Свеска: 

Наслов је:  d-moll лествица . Са 91. стране преписати, нотално и природни и хармонски мол.

Сликати рад из свеске и послати  до петка, на  Гугл учионицу  или мејл:

djura.muzicko@yahoo.com

Ако, нешто није јасно, питајте слободно.  Распевани карантин, поздрав!

VI/1

Путујемо по Европи-музика Србије:  песме

Ово је Србија;  Јелено, девојко.

Уџбеник: страна  95. и 96. Наћи песме и на ЦД-у.  Научити их.

Е-уџбеник: Музичка пловидба кроз теме 3.4, страна 5 и 6. Одгледати све прилоге.

Одслушати и отпевати песме.

Обратити пажњу на синкопу, изговорити неколико пута:

СИН-КОО-ПА.

Свеска: 

Наслов је:  Синкопа.  На 96. страни је објашњење синкопе, преписати га.

У песми Јелено, девојко пронаћи синкопу, одредити у којим тактовима се налази и то забележити у свеске.

Сликати рад из свеске и послати  до петка, на  Гугл учионицу  или мејл:

djura.muzicko@yahoo.com

Ако, нешто није јасно, питајте слободно.  Распевани карантин, поздрав!

 

7. разред

 

VII/1,2,3,  Музичка култура

Oдгледати П.П. презентацију – ЛИНК

Јозеф Хајдн

Oдговорити на постављена питања (на крају презентације су). Све, као на часу.

Преписати резиме (одговоре) у свеску. Потписати именом и презименом.

Сликати рад из свеске и послати  до петка, на  Гугл учионицу  или мејл:

 djura.muzicko@yahoo.com

Ако, нешто није јасно, питајте слободно.  Поздрав!

 

8. разред

 

VIII/1,2,3  Музичка култура

Одгледати П.П. презентацију – ЛИНК

Традиционални жанрови у 20. веку: опера, балет, симфонијска и концертантна музика

Oдговорити на постављена питања (на крају сваког поглавља су, укупно 13).

Преписати резиме (одговоре) у свеску .  Потписати именом и презименом.

Сликати рад из свеске и послати, до петка, на  Гугл учионицу  или мејл:

 djura.muzicko@yahoo.com

Ако, нешто није јасно, питајте слободно.  Поздрав!