Учење на даљину- Разредна настава- 2. разред

06.04.2020.

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

 

Кликните на линк за данашњу лекцију – ЛИНК

 

МАТЕМАТИКА

 

Кликните на линк за данашњу лекцију – ЛИНК

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 

Кликните на линк за данашњу лекцију – ЛИНК

 

07.04.2020.

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

 

Кликните на линк за данашњу лекцију – ЛИНК

 

МАТЕМАТИКА

 

Кликните на линк за данашњу лекцију – ЛИНК

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 

Кликните на линк за данашњу лекцију – ЛИНК

 

08.04.2020.

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

 

Кликните на линк за данашњу лекцију – ЛИНК

 

МАТЕМАТИКА

 

Кликните на линк за данашњу лекцију – ЛИНК

 

СВЕТ ОКО НАС

 

Кликните на линк за данашњу лекцију – ЛИНК

Кликните на линк за наставни листић – ЛИНК

 

09.04.2020.

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

 

Кликните на линк за данашњу лекцију – ЛИНК

МАТЕМАТИКА

 

Кликните на линк за данашњу лекцију – ЛИНК

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

 

Кликните на линк за данашњу лекцију – ЛИНК

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

 

Кликните на линк за данашњу лекцију – ЛИНК

 

10.04.2020.

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

 

Кликните на линк за данашњу лекцију – ЛИНК

МАТЕМАТИКА

 

Кликните на линк за данашњу лекцију – ЛИНК

 

ГРАЋАНСКО ВАСПИТАЊЕ

 

Кликните на линк за данашњу лекцију – ЛИНК

 

ВЕРСКА НАСТАВА

 

Кликните на линк за данашњу лекцију – ЛИНК