Учење на даљину- Разредна настава- 3. разред

25.05.2020.

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

3/1 и 3/2

Кликните на линк за данашњу лекцију – ЛИНК

3/3 и 3/4

Кликните на линк за данашњу лекцију – ЛИНК

 

МАТЕМАТИКА

Кликните на линк за данашњу лекцију – ЛИНК

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 

Кликните на линк за данашњу лекцију – ЛИНК

 

26.05.2020.

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

 

3/1 и 3/2

Кликните на линк за данашњу лекцију – ЛИНК

3/3 и 3/4

Кликните на линк за данашњу лекцију – ЛИНК

 

 

МАТЕМАТИКА

 

Кликните на линк за данашњу лекцију – ЛИНК

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 

Кликните на линк за данашњу лекцију – ЛИНК

 

27.05.2020.

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

 

Кликните на линк за данашњу лекцију – ЛИНК

 

МАТЕМАТИКА

 

Кликните на линк за данашњу лекцију – ЛИНК

 

ПРИРОДА И ДРУШТВО

 

Кликните на линк за данашњу лекцију – ЛИНК

 

28.05.2020.

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

 

Кликните на линк за данашњу лекцију – ЛИНК

 

МАТЕМАТИКА

 

Кликните на линк за данашњу лекцију – ЛИНК

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

 

Кликните на линк за данашњу лекцију – ЛИНК

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

 

Кликните на линк за данашњу лекцију – ЛИНК

 

29.05.2020.

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

 

Кликните на линк за данашњу лекцију – ЛИНК

 

МАТЕМАТИКА

 

Кликните на линк за данашњу лекцију – ЛИНК

 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

 

Кликните на линк за данашњу лекцију – ЛИНК