ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ

1. Драган Коцић, домар
2. Дара Аврамовић, спремачица
3. Снежана Бошковић, спремачица
4. Станислава Милојевић, спремачица
5. Јорданка Миланов, спремачица
6. Мирјана Младеновић, спремачица
7. Тања Стаменковић, спремачица                               

8. Светлана Горуновић, спремачица