ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ

1. Марко Дојчиновић, домар
2. Дара Аврамовић, спремачица
3. Снежана Бошковић, спремачица
4. Станислава Милојевић, спремачица
5. Јорданка Миланов, спремачица
6. Миланка Тодосијевић, спремачица
7. Данијела Тодосијевић, спремачица
8. Мирјана Младеновић, спремачица
9. Тања Стаменковић, спремачица