ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ

2018/2019. 

Наставничко веће ОШ „Ђура Даничић“ у Београду је изабрало
АНЂЕЛУ ДЕСПОТОВИЋ за ђака генерације школске 2018/2019. године

2017/2018. 

Наставничко веће ОШ „Ђура Даничић“ у Београду је изабрало
ИГОРА ЈАЊИЋА за ђака генерације школске 2017/2018. године