КРЕАТИВАН РАД НА ПРЕВЕНЦИЈИ ЗЛОУПОТРЕБЕ ПСИХОАКТИВНИХ СУПСАТНЦИ


У оквиру Школског развојног плана наше школе, педагог школе Драгана Спасојевић укључила је школу у пројекат Министарства просвете и Министарства здравља “Имплементација Националне стратегије за борбу против злоупотребе дрога“.

Програм под називом “Креативан рад са ученицима на превенцији злоупотребе психоактивних супстанци“ реализован је школске 2009/2010. године, у два одељења (3-5 и 5-5) кроз 12 радионица.
Школске 2010/2011. године, пројекат се реализује у свим одељењима трећег разреда.

Реализују се следеће радионице: Разумевање сопствених осећања, Разумевање утицаја вршњака, Разумевање и управљање ризицима, Учење рада у групама, Предлагање идеја, Избор теме и формирање група, Сакупљање нових информација, Подношење извештаја, Припремање за акцију, Предузимање акције, Размишљања о часу.

У основи овог приступа учења о психоактивним супстанцама  је модел “заједничко учење кроз акцију“. Модел је заснован на оснаживању деце и младих и пружа им шансу да искажу своје мисли и осећања, да буду салушани, да преузму акције, чиме се утиче на развијање самопоштовања. Процес подразумева јасно дефинисане кораке, а деци се даје највећа могућа одговорност. Одређивање плана акције и доношење одлука зависи од узраста деце и контекста.  Приступ који је овде коришћен може се применити у наставном процесу, тј . у реализацији различитих наставних предмета. Наглашава се емотивни аспект учења и развија емоционална интелигенција, истражује се веза  између осећања и понашања, заједно са ставовима везаним за ризично понашање и начине управљања ризиком. Деца су у прилици да истражују различите теме, проблеме и да размењују са другим групама шта су научили о психоактивним супстанцама. Улога наставника је да усмерава и подржава, а не да управља радом деце. На крају, информације се представљају школи, локалној заједници. Подизање самопоштовања и развијање вештина у међуљудским односима доприноси да деца озбиљније приступају обавезама, што има позитиван утицај на учење.
Школске 2010/11. године школа је имала две јавне презентације овог пројекта. Прва презентација је била на огледном часу у одељењу 5-5, у присуству представника INSADE и Министарства здравља. Друга, на свечаности на којој су ученици наше школе, са још две школе из Београда, такође укључене у овај пројекат, на креативан начин представили своја сазнања. Свечаности  је присуствовао др. Жарко Обрадовић, Министар просвете, представници Министарства здравља, INSADE, и медији.

Наша школа ће током школске 2011/12. године наставити са реализацијом овог пројекта од 1. до 8. разреда, кроз Акциони план Развојног плана школе, који у оквиру Области промене: Подршка ученицима – брига о ученицима, има за циљ превенцију болести зависности.

Радови ученика школске 2009/2010. у оквиру програма “Креативан рад са ученицима на превенцији злоупотребе психоактивних супстанци“

РАДИОНИЦА „ВАТРОМЕТ ИДЕЈА“

У четвртак 29.11.2012. године у 12:30 часова у учионици 36 у одељењу 5-2 одржана je радионица са темом „Ватромет идеја“ која је у оквиру пројекта „Креативан рад са ученицима на превенцији злупотреба психоактивних супстанци“.

Радионицу су извеле Снежана Матић, Светлана Миленовић и Ирена Иванов Каличанин.

Радионици је присуствовала и др Анђелка Брковић из Градског завода за заштиту здравља.