ЧЛАНОВИ ШКОЛСКОГ ОДБОРА

Испред Наставничког већа

1. Даница Килибарда члан
2.Сунчица Ракоњац Николов, председник
3. Тања Чаревић, члан

Испред Савета родитеља

1. Александра Ишмирагић Ђурић, члан
2. Саша Каравелић члан
3. Велибор Симикић, члан

Испред локалне самоуправе

1. Марија Спасојевић – заменик преседника
2. Милощ Секулић , члан
3. Mарта Рајић, члан

Извод из Статута школе о Школском одбору