СТРУЧНИ САРАДНИЦИ

ШКОЛСКИ ПЕДАГОГ:

Драгана Спасојевић,
Звање: самостални педагошкки саветник

Саветодавни рад: уторак и четвртак уз обавезно заказивање на тел: 2462-162/106
ПЕДАГОШКИ КУТАК

ШКОЛСКИ БИБЛИОТЕКАР:

Нада Д. Раденковић,
професор српског језика
Животни мото: Храбре прати срећа!!

e-mail: djurinabiblioteka@gmail.com

ШКОЛСКИ ЛОГОПЕД:

Радмила Илић, дипл. дефектолог
ЛОГОПЕДСКИ КУТАК