СТРУЧНИ САРАДНИЦИ

ШКОЛСКИ ПЕДАГОГ:

Тамара Ивановић,

Радно време: 

Понедељком, средом, четвртком и петком пре подне од 8 до 14 часова,

а уторком после подне од 13 до 19 часова.

тел: 2462-162/106

ПЕДАГОШКИ КУТАК

ШКОЛСКИ БИБЛИОТЕКАР:

Нада Д. Раденковић,
професор српског језика
Животни мото: Храбре прати срећа!!

e-mail: djurinabiblioteka@gmail.com

ШКОЛСКИ ЛОГОПЕД:

Радмила Илић, дипл. дефектолог

Радно време:

Понедељком после подне од 13 до 19 часова,

уторком пре подне од 8 до 14 часова,

а сваке друге среде (плава смена) после подне од 13 до 19 часова.

тел: 2462-162/106

ЛОГОПЕДСКИ КУТАК