СТРУЧНИ САРАДНИЦИ

ШКОЛСКИ ПЕДАГОГ:

Тамара Ивановић,

Радно време: 

понедељком и уторком после подне од 13 до 19 часова,

а средом, четвртком и петком пре подне од 8 до 14 часова.

тел: 2462-162/106

ПЕДАГОШКИ КУТАК

ШКОЛСКИ БИБЛИОТЕКАР:

Нада Д. Раденковић,
професор српског језика
Животни мото: Храбре прати срећа!!

e-mail: djurinabiblioteka@gmail.com

ШКОЛСКИ ЛОГОПЕД:

Радмила Илић, дипл. дефектолог

Радно време:

понедељком и уторком пре подне од 8 до 14 часова, а средом после подне у плавој смени.

тел: 2462-162/106

ЛОГОПЕДСКИ КУТАК